Janny-Lisa Clason

Janny-Lisa Clason (1909–2002) arbetade hela sitt arbetsliv inom psykiatrin. Hon var den första kuratorn på ett svenskt sinnessjukhus när hon anställdes vid på Beckomberga sjukhus 1936. Hon kom där i kontakt med konstnären Ester Henning (1887–1985) som sedan många år var patient på sjukhuset.

Janny-Lisa Clason förstod att Ester Henning hade ett behov av att uttrycka sig med bild och försåg henne med färgkritor och akvarellfärg och senare även material för hennes broderier. I journalanteckningar från 1941 berättas om en ”anmärkningsvärd förbättring” sedan Henning börjat ”måla flera tavlor varje dag”. Efter hand blev Janny-Lisa Ester Hennings bästa och genom åren mest trogna vän. Clason samlade och bevarade Esters konstnärliga produktion och såg till att hennes verk visades på utställningar. Även sedan Clason slutat sin tjänst på Beckomberga 1947 fortsatte hon att hålla kontakt.

För att tillvarata Ester Hennings ekonomiska och konstnärliga intressen efter att hon deltagit och fått en del uppmärksamhet på en utställning med Schiziofren konst i Göteborg 1946 såg Janny-Lisa till att Ester fick en förmyndare. Vid sin bortgång 2002 testamenterade Janny-Lisa Clason medel till en stiftelse som hade som syfte att bevara Ester Hennings konst och stödja konst och dokument speciellt med anknytning till psykiatri.

Janny-Lisa Clason och Ester Henning, Beckomberga sjukhus
Janny-Lisa Clason och Ester Henning, Beckomberga sjukhus

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål är att vårda, visa och bevara en samling av Ester Hennings verk som stiftelsen äger. Dessutom stödja bevarandet av liknande konstnärers verk och stödja utställningar med konst av samma karaktär.

Stiftelsen tar gärna emot ansökningar om medel för till exempel filmprojekt, böcker, dokumentation eller utställningar.

I stadgarna står:
Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte

1.

a) bevara av konstnärinnan Ester Henning utförda Stiftelsen tillhöriga och framdeles tillfallande konstverk. Samma gäller även verk av likartad karaktär, skapade av andra personer. Det åligger stiftelsen att hålla samlingen tillgänglig.

b) verka för att skapa en bestående samling av uttryckande konst och dokument, företrädesvis med anknytning till psykiatri.

c) anordna utställningar eller på annat sätt medverka till att samlingen eller delar därav kan göras tillgänglig för allmänheten, dock med beaktande av att eventuell kopiering och eventuellt mångfaldigande skall ske med tydligt angivande av upphovsmannen.

2.

Eventuellt uppkommande överskott skall användas för förvärv av konstverk utförda av Ester Henning och av andra personer, som skapat verk av samma karaktär, för utställningsverksamhet och annan med Stiftelsens ändamål förenlig verksamhet.

Ansökan

Ansökningar behandlas löpande under året.

Ansökningsadress:
Janny-Lisa Clasons Stiftelse för uttryckande konst och dokument speciellt med anknytning till psykiatri
Göteborgs konstmuseum
Per Dahlström
Götaplatsen
412 56 Göteborg

Janny-Lisa Clasons Stiftelse för uttryckande konst och dokument speciellt med anknytning till psykiatri
Skövde Kulturhus
Christina Törnqvist/ Konstenheten
541 83 Skövde

© 2021 Ester Henning